Category Archives: บทความ Hifu

Ulthera “ยกกระชับหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด”

5 ข้อเริ่ดๆ ของ Ulthera “ยกหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด”📌📌

Ulthera

เทคโนโลยีเครื่องเลเซอร์ที่ใช้พลังงานคลื่นเสียงที่มีความ

Hifu

เป็นการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ที่มีความเข้มข้นสูง ตรงเข้าย

รีบจอง! คุณหมอเปิดคิวเพิ่ม "เสริมจมูกราคานักศึกษา" 7,900.-
รีบจอง! คุณหมอเปิดคิวเพิ่ม
"เสริมจมูกราคานักศึกษา" 7,900.-