ข้อปฏิบัติหลังฉีดฟิลเลอร์

งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 3 วัน

งดเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์หลังฉีดฟิลเลอร์

หลีกเลี่ยงการออกแรงกด บีบ นวด บริเวณที่ฉีด 1 เดือน

งดการนวด กด ทับ บริเวณฉีดโฟิลเลอร์ หลังฉีดฟิลเลอร์

งดทำทรีตเมนต์ หน้า เลเซอร์ อบไอน้ำ ซาวน่า 2 สัปดาห์

งดทำทรีตเมนต์ หน้า เลเซอร์ อบไอน้ำ ซาวน่า 2 สัปดาห์ หลังฉีดฟิลเลอร์