ข้อปฏิบัติหลังทำ Hifu Ulthera

งดทานยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs เช่น ibuprofen ponstan arcoxia

ดทานยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs เช่น ibuprofen ponstan arcoxia หลังทำ HIFU

ทานยาแก้ปวดได้เฉพาะพาราเซตามอล

ทานยาแก้ปวดได้เฉพาะพาราเซตามอลหลังทำ HIFU

งดใช้เครื่องนวดหน้า ทรีตเมนต์นวดหน้า เครื่องล้างหน้า 2 สัปดาห์

งดใช้เครื่องนวดหน้า ทรีตเมนต์นวดหน้า เครื่องล้างหน้า 2 สัปดาห์ หลังทำ HIFU

งดประคบเย็นหลังทำ

งดประคบเย็นหลังทำ HIFU