“คุณหมอวี” ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง(Plastic Surgery) ประจำ Emma Clinic เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี

คุณหมอวี เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี

“คุณหมอวี” ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง(Plastic Surgery) ประจำ Emma Clinic เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี

นายแพทย์ วีรกานต์  สถิตนิรามัย ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง (Plastic Surgery) ประจำ EMMA Clinic ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุมเทคนิคเสริมจมูก ซึ่งมีแพทย์จากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 900 กว่าคน ที่ประเทศตุรกี  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเสริมจมูก และรวมไปถึงการดัพเดทเครื่องมือใหม่ ๆ ที่นำมาปรับใช้ในการเสริมจมูกอีกด้วย

“คุณหมอวี” ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง(Plastic Surgery) ประจำ Emma Clinic เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี

ปัจจุบัน การเสริมจมูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

ด้วยความรู้และประสบการณ์การเสริมจมูกแบบโอเพ่น ของคุณหมอวีที่เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง ประจำ EMMA Clinic จึงได้พัฒนาหาความรู้ด้านเทคนิคการเสริมจมูก  และอัพเดทเครื่องมือใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อที่นำมาปรับใช้ให้กับผู้รับบริการ ที่มีความสนใจในการการเสริมจมูก

“คุณหมอวี” ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง(Plastic Surgery) ประจำ Emma Clinic เข้าร่วมประชุม Structure Preservation Rhinoplasty 2024 ประเทศตุรกี

คุณหมอวี เรียกได้ว่าเป็นศัลยแพทย์ที่ใส่ใจถึงรายละเอียด และให้ความสำคัญในเรื่อง การเสริมจมูกแบบโอเพ่น เข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี และเต็มที่ในทุก ๆ เคส เพื่อผู้รับบริการสามารถแก้ไข และตอบโจทย์โครงสร้างจมูกให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเข้ากับรูปหน้าของผู้รับบริการ

รีบจอง! คุณหมอเปิดคิวเพิ่ม "เสริมจมูกราคานักศึกษา" 7,900.-
รีบจอง! คุณหมอเปิดคิวเพิ่ม
"เสริมจมูกราคานักศึกษา" 7,900.-